Izmenjevalnica ima namen prispevati k ‘zeleni preobrazbi’ Maribora, k njegovi prilagoditvi na podnebne spremembe, dvigu njegove odpornosti na negativne posledice teh sprememb in k doseganju cilja ogljične (klimatske, toplogredne) nevtralnosti.

Tematika Izmenjevalnice so ureditve zelenih površin na razne vrste območjih, okoli individualnih stanovanjskih hiš, okoli večstanovanjskih stavb (zelenice, zelene ureditve dvorišč, ploščadi …), na ulicah in trgih (drevoredi, nasadi, cvetlične grede …), v parkih, ob odprtih športnih površinah, ob vodnih površinah, v sklopu urbanih kolektivnih vrtov, na šolskih dvoriščih in v neposredni okolici druge vrste javnih zgradb, v mestnih gozdovih, ob peš in kolesarskih poteh ipd. Izmenjevalnica pa se ne nanaša na vrtičkarstvo, pridelavo rastlin v rastlinjakih, ureditve za živali in na druge vrste kmetijsko-pridelovalnih dejavnosti, enako pa tudi ne na gozdarstvo.

Izmenjevalnica idej o zelenih ureditvah

»IZMENJEVALNICA IDEJ O ZELENIH UREDITVAH« POVABILO K POSREDOVANJU IDEJ IN PREDLOGOV ZA IZMENJEVALNICO V okviru mednarodnega projekta »Prihodnja mesta jugovzhodne Evrope – Future Cities of

Več »