»IZMENJEVALNICA IDEJ O ZELENIH UREDITVAH«

POVABILO K POSREDOVANJU IDEJ IN PREDLOGOV ZA IZMENJEVALNICO

V okviru mednarodnega projekta »Prihodnja mesta jugovzhodne Evrope – Future Cities of South East Europe« in v okviru z njim povezane aktivnosti »Maribor prihodnosti« smo v podjetju ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. pripravili osnovo za zagon »Izmenjevalnice idej o zelenih ureditvah«. Izhodiščna ideja izmenjevalnice je vzpostaviti kontaktno točko (stičišče, platformo), ki bo namenjena izmenjavi in posredovanju informacij, zamisli, predlogov, vprašanj, nasvetov, izkušenj, gradiv in primerov dobre prakse, ki so tematsko osredotočeni na ureditve zelenih površin raznih vrst v Mariboru in njegovi bližnji okolici.

Izmenjevalnica ima namen prispevati k ‘zeleni preobrazbi’ Maribora, tj. k njegovi prilagoditvi na podnebne spremembe, dvigu njegove odpornosti na negativne posledice teh sprememb in k doseganju cilja ogljične (klimatske, toplogredne) nevtralnosti.

Tematika Izmenjevalnice so ureditve zelenih površin na razne vrste območjih, tj. okoli individualnih stanovanjskih hiš, okoli večstanovanjskih stavb (zelenice, zelene ureditve dvorišč, ploščadi …) , na ulicah in trgih (drevoredi, nasadi, cvetlične grede …), v parkih, ob odprtih športnih površinah, ob vodnih površinah, v sklopu urbanih kolektivnih vrtov, na šolskih dvoriščih in v neposredni okolici druge vrste javnih zgradb, v mestnih gozdovih, ob peš in kolesarskih poteh ipd. Izmenjevalnica pa se ne nanaša na vrtičkarstvo, pridelavo rastlin v rastlinjakih, ureditve za živali in na druge vrste kmetijsko-pridelovalnih dejavnosti, enako pa tudi ne na gozdarstvo.

Izmenjevalnico, ki je nepridobitnega oz. civilno-družbenega značaja, bo v začetni fazi vodil ZUM d.o.o., v nadaljevanju pa bo skupaj z zainteresiranimi opredeljen nov vodstveni oz. koordinativni subjekt. Predvideno je sodelovanje z občino, organizacijami civilne družbe, šolami, podjetji, motiviranimi občani in občankami …

V začetni fazi bo izmenjevalnica delovala predvsem kot spletna platforma oz. povezovalno stičišče. Po potrebi bo ZUM d.o.o. za delovna srečanja zainteresiranim zagotovil prostor. Prihodnja organiziranost in načini delovanja Izmenjevalnice pa bodo stvar ‘razvoja dogodkov’ in predvsem odziva javnosti ter zainteresiranih institucij.

Področje urejanja zelenih površin je vsebinsko zelo široko in obenem predmet posebnih strok (krajinska arhitektura, hortikultura, agronomija, biologija …). Zato je Izmenjevalnica namenjena podajanju predvsem osnovnih informacij z zadevnega področja. Podrobnejše informacije bodo podane izjemoma. Glede vseh zahtevnejših vsebin in praktičnega izvajanja zelenih ureditev bo zainteresirane Izmenjevalnica usmerjala na ustrezne strokovnjake, strokovne službe, javne institucije, profesionalne izvajalce ali strokovna združenja.

Vabimo vas, da za Izmenjevalnico posredujete svoje ideje, predloge, vprašanja, izkušnje …!

Kontaktni podatki Izmenjevalnice:
ZUM d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor (s pripisom »Izmenjevalnica«)
Tel.: 02 250 53 12 (vsak delovnik med 14h in 16h)
E-naslov: info@mariborprihodnosti.si ali projekt.FCSEE@zum-mb.si

Spletna stran: https://mariborprihodnosti.si/izmenjevalnica (spletna podstran Izmenjevalnice je v pripravi) 

LinkedIn: IZMENJEVALNICA idej o zelenih ureditvah

Facebook: izmenjevalnica Idej Zelene UreditveZa začetno ekipo Izmenjevalnice:

Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod.
pobudnik »Izmenjevalnice idej o zelenih ureditvah«
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

V Mariboru, 25. 11. 2022


Izmenjevalnica je bila formirana v okviru mednarodnega projekta »PRIHODNJA MESTA JUGOVZHODNE EVROPE« – »Future Cities of South East Europe« (v delu za mesto Maribor), ki ga v obdobju 2020 – 2022 delno sofinancira EIT Climate-KIC in podpira Mestna občina Maribor.

Izmenjevalnica idej o zelenih ureditvah